การปรับตัวของธุรกิจในยุคที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลาง

ปลาใหญ่กินปลาเล็กหลบไป ยุคนี้ปลาเร็วกินปลาช้า และนี่คือสิ่งที่คนทำธุรกิจในยุคนี้ต้องรู้