“งานสถาปัตย์ต้องสนุกและเข้าใจง่าย” นิยามการออกแบบสไตล์ Bjarke Ingels Group

ผลงานสเกลเล็กที่สุด แต่เป็นผลงานศิลปะชิ้นแรกในประเทศไทยของบริษัทสถาปนิกสุดคูลจากเดนมาร์ก