fbpx

December 4, 2019

“ศิลปินก็ทำธุรกิจได้” ฐิติรัตน์ คัชมาตย์ ศิลปินเครื่องประดับและเจ้าของ FACTOPIA

ฟัง podcast ย่อยง่ายที่เผยแนวคิดการบริหาร ‘อาชีพ’ ‘ความฝัน’ และ ‘ตัวเลขในบัญชี’ ให้สามัคคีกัน