KHUN by Yoo โปรเจ็กต์แรกของ Philippe Starck ในเมืองไทย

โอกาสที่จะเป็นเจ้าของผลงานชิ้นใหญ่ของดีไซเนอร์ระดับโลกอย่าง ฟิลิปป์ สตาร์ค มาถึงแล้ว