fbpx

Day: November 22, 2019

ศรัณย์ เย็นปัญญา x จารุพัชร อาชวสมิต : หนึ่งอาชีพ สองเจเนอเรชั่น กับความสนุกในการเปลี่ยนขยะเป็นทอง

บทสนทนาระหว่างดีไซเนอร์สองยุค ว่าด้วยความเชื่อ ทักษะ และแก่นแท้ของการเป็นนักออกแบบ รวมถึงแนวทางการทำธุรกิจสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนในวิถีที่ต่างกัน

Bangkok City of Design ในทรรศนะของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

อาจารย์ อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล คุยกับเราในโอกาสที่กรุงเทพฯ ได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบของ UNESCO Creative Cities Network