“ยาอมตะขาบห้าตัว” กับ “แป้งตรางู” กับงานแฟชั่นคอลแลบชุดพิเศษ

แบรนด์ไทยระดับตำนานทอดสะพานสู่คนรุ่นใหม่ด้วยงานแฟชั่นคอลลาบอเรชั่น