เยี่ยม “นิวพอร์ต แมนชั่น” เรือนพักร้อนแบบ Beaux-Arts ของเศรษฐีอเมริกันยุคฉาบทอง

สัมผัสภาพฝัน “อเมริกันดรีม” ในเมืองตากอกาศเล็กๆ ริมมหาสมุทรแอตแลนติก