Pattani Decoded เทศกาลที่จะทำให้ปัตตานี “ดีโคตร”

“ถอดรหัสปัตตานี” เมื่อเทศกาลสร้างสรรค์ขอคืนพื้นที่ความรุนแรง