รวมตึกโมเดิร์นนิสต์จากยุค’60s ในมหาลัยทั่วประเทศ โดย วีระพล สิงห์น้อย ช่างภาพมือทองแห่งวงการสถาปัตย์

ติดตาม ‘beersingnoi’ หรือ วีระพล สิงห์น้อย ช่างภาพสถาปัตยกรรมมือทองเจ้าของเพจ Foto_momo ไปเก็บภาพอาคารเก่าจากยุคโมเดิร์นที่ซ่อนตัวอยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ