‘เบอร์ลิน’ ในมุมมองของศิลปินรุ่นใหม่ใจกล้า ผู้ท้าทายการเมืองด้วยภาพถ่าย

เมื่อหฤษฎ์ ศรีขาว ชวนออกตามหาสายรุ้งยามเที่ยงคืนในเมืองหลวงของเยอรมนี