fbpx

July 1, 2019

Craft & Luxury: หรือคราฟท์จะเป็นทางออกสำหรับธุรกิจลักชัวรี่?

คราฟต์คือทางออกของวงการลักชัวรี่ หรือวงการลักชัวรี่จะมาช่วยฉุดงานคราฟต์ขึ้นจากขอบเหวกันแน่? หรือบางทีอาจจะเป็นการช่วยกันทั้งสองทาง?