fbpx

June 21, 2019

‘ต่อมือ’ การสืบทอดทักษะหัตถศิลป์ในบริบทแบบไทยๆ

ประเทศไทยโชคดีที่มีคนจำนวนหนึ่งร่วมส่งพลังและ ‘ต่อมือ’ ให้ทักษะ วัฒนธรรม รวมถึงคุณค่าดั้งเดิมของเรายังคงจรัสแสงในโลกร่วมสมัย

chef van

อาหารไฟน์ไดนิ่งจากวัตถุดิบตามมีตามเกิด โดยเชฟแวน-เฉลิมพล

ถอดรหัสความคิด แวน – เฉลิมพล โรหิตรัตนะ เชฟมาดกวนที่นำพากระแสการปรุงอาหารพื้นบ้าน และการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นกลับมาสู่เมืองกรุงอีกครั้ง