Design

Architecture / Craft / Fashion / Product

New beach front hotel by VasLab

Modern architecture

Latest

Complex Simplicity Wisharawish

“จากแดนไกล” โดย วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เตรียมส่งผ้าไทยสู่เวทีโลกด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่ร่วมสมัยกว่าเดิม

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แห่งแบรนด์ WISHARAWISH นำเสนอคอลเลคชั่น Complex Simplicity ที่สร้างสรรค์ร่วมกับชุมชนผ้าทอไทย 7 ชุมชนจากทั่วประเทศ

จักรกฤษณ์ อนันตกุล : ศิลปะฟังค์กี้กับเรื่องเล่าของความหวังและความสุข

ทำความรู้จักกับ เหนือ – จักรกฤษณ์ อนันตกุล กันอีกสักครั้งในจังหวะชีวิตที่เขาเรียกว่าเป็น ‘แชปเตอร์ใหม่’ ในโลกที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ในอดีตหลายคนอาจคุ้นเคยกับนามแฝงของศิลปินหนุ่มคนนี้ในชื่อ Hello iam JK กันมาบ้าง ชื่อนี้ที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติทั้งจากงาน graphic